youtube playlist jQuery, html5 and php Gdata Api v3

Example html5 with the searchbox enabled (autohide playbar, social icons, slideshow (loop) and sliding effect)

+ Slide
- Slide
 
 
 

Example userlist (channel) version (showinfo true and modestbranding false)

+ Slide
- Slide
 • NINHBINH17 2

 • NINHBINH17 1

 • FC MIEN TRUNG JENA 17 2

 • FC MIEN TRUNG JENA 17 1

 • BMBFASHION2

  Thời trang bmb lần đầu tiên ra mắt tại leipzig
 • THOITRANGBMB17

 • BMB FASHION

 • REC 0024

 • REC 0023

 • REC 0022

 • REC 0021

 • REC 0020

 • REC 0019

 • REC 0018

 • REC 0017

 • REC 0016

 • REC 0014

 • REC 0009

 • REC 0007

 • REC 0006

 • REC 0005

 • REC 0004

 • REC 0003

 • REC 0002

 • REC 0001

 • GOLF17

 • KYTHAIBAO 2

 • KYTHAIBAO 1

 • BUITHUY HUUTUAN 2

 • BUITHUY HUUTUAN 1

 • LESON

 • LINHDAO

 • VULAP16 3

 • BIểN CủA RIêNG EM

  Nhạc và lời: thanh lâm thể hiện: ca sỹ quế thương
 • VULAP16 2

 • VULAP16 1

 • CLBMIENTRUNG9

 • CLBMIENTRUNG8

 • TRUNGTHU16 12

 • CLBMIENTRUNG6

 • CLBMIENTRUNG7

 • CLBMIENTRUNG5

 • TRUNGTHU16 11

 • TRUNGTHU16 10

 • TRUNGTHU16 9

 • CLBMIENTRUNG4

 • CLBMIENTRUNG3

 • CLBMIENTRUNG2

 • CLBMIENTRUNG1

 • TRUNGTHU16 8

 
 
 

Example playlist version with playlist to the right (with thumbs, slideshow (loop) and only listsliding)

+ Slide
- Slide
 • GSW2016 1

 • GSW2016 2

 • GSW2016 3

 • GSW2016 4

 • GSW2016 5

 • GSW2016 6

 • GSW2016 7