Đôi nét giới thiệu về Hội người Việt Leipzig

Hội người Việt Nam Leipzig thành lập ngày 01.06.1997. Hội là một tổ chức quần chúng bao gồm những người Việt nam có tấm lòng từ thiện, nhân ái tự nguyện đóng ngóp công sức trí tuệ cho mọi hoạt động của Hội.

     Hội hoạt động đọc lập theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ qui định của luật pháp,Hội có tư cách pháp nhân có tài khoản riêng được pháp luật nhà nước CHLB Đức công nhận, trụ  sở của Hội tại Maximilianallee.16 -04129 Leipzig. 

 Mục đích của Hội là hoạt động không vụ lợi, tất cả vì lợi ích chung của Cộng đồng người Việt nam, bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của Cộng đồng trong quá trình hội nhập và sinh sống tại CHLB Đức. Đẩy mạnh phong trào đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ những người trong Cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; Giữ gìn bản sắc Văn hóa dân tộc, tích cực giới thiệu truyền thống Văn hóa việt nam với dân tộc khác đang cùng sinh sống trên tinh thần, giao lưu bình đẳng tôn trọng lần nhau.

 Nhiệm vụ chủ yếu của Hội là tổ chức tư vấn giúp đỡ Cộng đồng người Việt nam tại Leipzig và các vùng lân cận nâng cao khả năng hội nhập như học tiếng Đức, tìm hiểu chính sách và những điều luật mới của nhà nước Đức. Tư vấn đào tạo nghề,học nghề dịch thuật giúp đỡ một số Hội viên bà con còn hạn chế về tiếng, Tổ chức các hoạt  đông từ thiện giúp đỡ Hội viên có khó khăn khi gặp hoạn nạn. Tổ chức các hoạt động Văn hóa thể thao vui khỏe hòa nhập trong Cộng đồng vào các dịp lễ tết cổ truyền dân tộc.Tổ chức cho các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba học tiếng Việt và tìm hiểu về truyền thống Văn hóa dân tộc Việt nam.

         Những thành tích đạt được của Hội trong trong những năm qua:

–          Tổ chức được 14 lớp học tiếng Việt cho con em bà con Cộng đồng Leipzig và vùng lân cận, được Sở giáo dục và Thành phố công nhận là một ngoai ngữ thứ hai.

–          Nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ ngoại giao 2004 “Là đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động đoàn kết hữu nghị v ới chính quyền sở tại và nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước“.

–          Bằng ghi nhận của Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam 2006  “Có nhiều đóng góp ủng hộ đòng bào bị thiên tai trong nước.“

–          Bằng ghi nhận của Hội chữ thập đỏ Việt nam  “Hội người Việt Nam đã cùng Hội chữ thập đỏ làm việc từ thiện“.

–          Bằng chứng nhận của Đại sứ quán nước CHXHCNVN tại CHLB Đức các năm 2000,2002,2004,“là đơn vị có phong trào hoạt động Văn hóa thể dục thể thao Xuất sắc trong Cộng đồng Người Việt  tại CHLB Đức

   –    Hiện tại Hội có một  CLB Múa thiếu nhi Thường xuyên tập luyện.