Đại hội lần thứ VI Hội đồng hương Ninh Bình tại Berlin

HAIKICH 19
HAIKICH 19
HAIKICH 20
HAIKICH 20
NINHBINHDAIHOI 35
NINHBINHDAIHOI 35
BACTHAI15CZ 4
BACTHAI15CZ 4